شرکت میل لنگ سازان

 

اولیـن شرکت خصوصی در زمیـنه تولـید مـیـل لنگ خــودرو پـژو 206 (tu5)در ایـران کـه بـا همـت و توانمــندیـهای متخـصصـیـن داخلی از ابتـدا خـط تـولیــد آن راه انـدازی و بـه تــولـیـد انـبــوه رســیـد. عــمـده فــروش مـحـصـولات ایـن شـرکــت ، سـاپکو می باشد و بخـش دیگری نیز به بـازار آزاد ارسال می شود.

 

ادامه مطلب

اولین شرکت تولید کننده میل لنگ پژو 206 در ایران

first company in Iran which make TU5 cranckshaft peugeot 206